Jak funguje svítící tyč?

Jak funguje svítítcí tyč?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Světelná tyčinka je uzavřená plastová trubice naplněná kapalinou (roztok peroxidu vodíku) a uvnitř této tuby je vložena tenkostěná skleněná ampule obsahující roztok barviva a esteru kyseliny štavělové. Při ohnutí plastové tyčinky dojde k prasknutí skleněné ampule, dojde ke smísení obou roztoků a následně k chemické reakci. Výsledkem je tzv. chemoluminiscence – uvolnění světla vlivem probíhající chemické reakce. Při vyšších teplotách reakce probíhá rychleji, tj. budeme mít intenzivní světlo po kratší dobu, při teplotách blízkým bodu mrazu se reakce téměř zastaví – světlo o nízké intenzitě po dlouhou dobu. Barva světla závisí na typu použitého barviva. Pokud se chcete dozvědět ještě více o fungování svítících tyčinek, čtěte dále.

 

 

PODROBNÉ INFORMACE

V předchozím odstavci bylo uvedeno, že světlo se začne uvolňovat vlivem chemické reakce. K té dochází nejčastěji mezi difenyl esterem kyseliny štavělové a peroxidem vodíku. Výsledkem reakce je fenol a 1,2-dioxetanedione, který se následně rozkládá v přítomnost organického barviva a oxid uhličitý. Uvolněná energie interaguje s elektrony v barvivu, které přecházení na vyšší energetickou hladinu. Tento stav je nestálý a při přeskoku elektronů zpět do základního stavu dojde k vyzáření fotonu – světla jehož barva závisí na vlnové délce přechodu.

Chemismus reakce glowstick

Správnou volbou koncentrací obou roztoků (peroxidu i esteru) lze ovlivňovat intenzitu a dobu svícení. Při vysoce koncentorvaných roztocích dochází k uvolnění velice jasného záření po dobu několika sekund. Na vyšší intenzitu světla má také pozitivní vliv vzrůstající teplota okolí. Naopak vložením světelné tyčinky do mrazničky reakci takřka zastavíme.

 

9,10-diphenylanthracene produkuje modré světlo

9,10-bis(phenylethynyl) anthracene produkuje zelené světlo

Rubrene (5,6,11,12-tetraphenyl naphthacene) produkuje žluté světlo

5,12-bis(phenylethynyl) naphthacene produkuje oranžové světlo

Rhodamine B produkuje červené světlo

 

ZPĚT NA NABÍDKU SVÍTÍCÍCH TYČINEK